COACHING

"Sök klarhet, inte precision"

 

COACHING

När du vill ta grepp om en specifik situation.

 

 

Vad är coaching?

Förenklat kan man säga att vi inte ställer oss frågan hur det kommer sig att vi befinner oss där vi gör utan skapar istället en medvetenhet kring vart vi befinner oss och blickar sedan framåt. Vårt fokus riktas till att uppnå ett uttalat, tydligt och väl förankrat mål. Detta kan vara att du vill ta grepp om en specifik situation, bli av med en fobi, uppfylla ett mål, få klarhet i en frågeställning, eller vara bäst när det gäller.

 

 

Metod

Fokus är ställt på möjligheter och lösningar. Vi utgår från nuläget och tar oss till det önskade läget genom eventuella hinder. Med hjälp av tillgängliga resurser och din inre motivation skapar vi din handlingsplan. Allt i linje och i enlighet med dina grundläggande värderingar.

 

 

Syfte

Att hjälpa dig att uppnå dina mål.

 

 

Exempel på vad coaching kan gälla

Relationer

Partner

Barn

Släkt

Vänner

Hälsa

Sjukdom

Fobier

Träning

Sömnsvårigheter

Karriär

Struktur

Utveckling

Bäst när det gäller

Uppnå mål

Livshändelser

Skilsmässa

Nybliven förälder

Nybliven make/maka

Dödsfall

Personlig utveckling

Värderingar

Fritid

Potential

Självförtroende

SESSIONS COACHING & PSYKOTERAPI I STOCKHOLM - ENGELBREKTSGATAN 33, SE-114 32 STOCKHOLM - KONTAKT@SESSIONS.NU - © 2016 SESSIONS