OM FREDRIK
 
 
 

FREDRIK SKÄRHEDEN

Frustrerad? Stuck in reverse? Saker som inte går som du har tänkt dig? Vi har alla varit där. Enskilda misslyckanden kan antingen bli lärdomar eller få oss att sluta jobba för att nå våra drömmar. Så upp och på det igen - har du hört det förut? Men, ibland är det svårt att komma vidare på egen hand. Ibland ställer vi oss också frågan om våra drömmar verkligen är realistiska eller om vad nästa steg är. I alla dessa situationer kan coachning hjälpa dig hitta din väg eller kanske också byta väg.

 

Tillsammans jobbar vi i en strukturerad process baserad på psykosyntes och systemisk coachning där vi också tar in andra teoretiska modeller och tankgegångar i vårt arbete allt efter behov. Psykosyntesen är en riktning inom humanistisk psykologi som bygger på att ta tillvara och utveckla det friska i oss vilket gjort att inriktningen vunnit starkt stöd inte minst inom organisationslivet.

 

Jag är diplomerad samtalscoach från HumaNova på senior practitioner-nvå (EQA, European Mentoring and Coaching Council). Dessutom har jag 18 års erfarenhet från näringslivet varav de flesta i olika chefspositioner.

 

Fyll i ditt namn och nummer samt e-post så hörs vi för ett första kostnadsfritt telefonmöte inom en vecka för att se om coachning är rätt väg för dig.

 

Fredrik Skärheden

Samtalscoach

 

SESSIONS COACHING & PSYKOTERAPI I STOCKHOLM - ENGELBREKTSGATAN 33, SE-114 32 STOCKHOLM - KONTAKT@SESSIONS.NU - © 2016 SESSIONS