OM OSS

SESSIONS

"Ingen kan få dig att känna dig underlägsen utan ditt eget samtycke"

 

Lära

Den lära vi praktiserar är en integrativ psykologiform som efter behov tar in, och integrerar, flera typer av inriktningar så som exempelvis ACT, NLP, Mindfulness, Schematerapi, Psykosyntes och KBT. Våra rötter har vi dock i den psykodynamiska skolan.

 

 

Synsätt

Vi arbetar utifrån ett förhållningssätt där det grundläggande motivet till att vi människor utför handlingar är för att tillgodose våra behov. Samtidigt drivs vi av att utveckla vår potential och att söka högre värden och mening i livet.

 

Människan är komplex med flera sidor inom sig. Dessa sidor både tjänar och begränsar oss. När vi blir medvetna om sidornas existens och härkomst kan vi utifrån vår egen vilja och situation välja hur vi använder dem.

 

Vi ser känslor som våra behovs sätt att komma till uttryck. Vi känner det vi känner. Men, istället för att uppslukas eller förtrycka våra känslor, lär vi oss att förhålla oss till dem på ett ändamålsenligt sätt. Våra känslor har något att säga oss, de är signaler på huruvida våra behov är tillgodosedda eller ej.

 

 

Nisch & Målgrupp

Vi får ibland frågan vilken nisch vi har och vilken vår målgrupp är? Svaret är, behandling och personlig utveckling för privatpersoner som har, eller känner, ett behov av det. Förståeligt kan man tänka, kan man både få hjälp med diverse problem och exempelvis att utveckla sin potential? Ja, eftersom utgångspunkten är just du med dina unika och samverkande behov, känslor och tankar.

Syfte

Att bidrar till att hjälpa dig leva det liv du vill!

SESSIONS COACHING & PSYKOTERAPI I STOCKHOLM - ENGELBREKTSGATAN 33, SE-114 32 STOCKHOLM - KONTAKT@SESSIONS.NU - © 2016 SESSIONS