TERAPI

"Det vi inte är medvetna om, styr oss"

 

TERAPI

När du vill ta kontroll och medvetet styra ditt liv.

 

Vad är terapi?

I terapin skapar vi förståelse för hur det kommer sig att du befinner dig där du gör och varför du känner som du känner. Vi synliggör det du kanske inte är medveten om vilket ofta är det som styr oss. Det finns otaliga anledningar att söka terapi men man kan i korthet säga att det kan det röra sig om inre konflikter, livsproblem och hämmande livsmönster. Men, det kan likaväl handla om en önskan om personlig utveckling, om att söka högre värden och mening, finna äkthet och utveckla sin potential. Och, ibland kanske man inte riktigt vet varför...

 

 

Metod

Fundamentet i vår metod vilar i det empatiska samtalet och det tillitsfulla mötet där du, och bara du, står i fokus. Vilka vägar vårt samtal tar kan vi på förhand inte veta men vi tittar bland annat på hur du påverkats, och påverkas, av exempelvis händelser och val du gjort i livet, din familj, dina vänner, arbetskollegor och den kultur du lever i.

 

För att guida samtalen kan vi arbeta med ett antal metoder från olika psykologiska riktningar. Tillsammans bidrar vi till att du når djupare medvetenhet och förståelse i dig själv och ditt liv.

 

 

Syfte

Att på djupet förstå dig själv och synligöra det du kanske inte är medveten om för att verkligen kunna ta kontroll och medvetet styra ditt liv.

 

 

Exempel på vad terapi kan gälla

Relationer

Partner

Barn

Släkt

Vänner

Hälsa

Depression

Ångest

Stress

Missbruk

Karriär

Vad jag verkligen vill?

Behålla mitt jobb

Utveckling

Uppsagd

Livshändelser

Skilsmässa

Nybliven förälder

Nybliven make/maka

Dödsfall

Personlig utveckling

Mening

Frihet

Autencitet

Självkänsla

SESSIONS COACHING & PSYKOTERAPI I STOCKHOLM - ENGELBREKTSGATAN 33, SE-114 32 STOCKHOLM - KONTAKT@SESSIONS.NU - © 2016 SESSIONS