Personlig utveckling för karriären

Vill du vidare i karriären? Är det saker som inte fungerar som du tänkt dig? Får du inte det genomslag du tänkt? Hit är du välkommen oavsett om du vill fixa något konkret eller om du vill ha allmän hjälp att nå högre  


Exempel på områden

I vårt arbete skiljer vi på enskilda ”enkla” frågeställningar du vill lösa och på mer omfattande. Exempel på enskilda frågeställningar är hur du blir trygg att tala inför grupp eller stresshantering. Dessa går ofta att råda bot på med ett fåtal sessioner. Mer omfattande frågeställningar så som att gå från ny chef till trygg ledare eller hur du blir högpresterande kräver fler gånger och mer arbete mellan sessionerna. Oavsett vilket så arbetar vi alltid efter strukturerade planer och tydliga målsättningar för att nå dit du vill mest effektivt. 

Från ny chef till trygg ledare
Hantera stress
Hitta rätt i karriären
Bli högpresterande
Trygg talare
Utvecklande ledarskap
Grupp-coachning
Föregående
Nästa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ta reda på mer

Hör av dig för att se om personlig utveckling i karriären kan hjälpa dig ta bort hinder och frigöra din potential